صفحه نخست » تحقیق و توسعه » تغییر آرم شرکت کیمیا پژوهان

آرم شرکت کیمیا پژوهان به شکل زیر تغییر یافت. در روزهای آتی تغییر شکل بسته بندی به اطلاع کلیه همکاران خواهد رسید.

Kimia Pajoohan 2