صفحه نخست » درباره شرکت

kimiya3

شركت كيميا پژوهان در بحبوحه جنگ تحميلي و همزمان با تحريم هاي اقتصادي سالهاي اول انقلاب، در دوراني كه آزمايشگاههاي كشور با بحران و كمبود شديد مواد اوليه روبرو بودند، آغاز بكار نمود هدف اصلي شركت ، توليد كيت هاي غربالگري بمنظور تشخيص بيماريهاي ارثي و مادرزادي نوزادان بود كه به ترتيب در سال 1371 كيت G-6PD براي تشخيص فاويسم و سپس كيت هاي Neo –PKU و Neo – TSH در تشخيص بيماريهاي فنيل كتونوري و كم كاري مادرزادي تيروئيد محقق گرديد و با تأييد آزمايشگاه رفرانس به بازار عرضه شد. در حال حاضر علاوه بر اين سه نوع ، كيت هاي گالاكتوزمي (Galactosemia) و بيماري ادرار شربت افرايي (MSUD) نيز وارد آزمايشگاههاي تشخيصي گرديده است كيمياپژوهان ، امروزه با 5 نوع كيت غربالگري ، بيش از 40 نوع كيت شيمي روتين و اختصاصي ، همراه با نوارهاي ادراري بي رقيب ، توانسته سهم عمده اي از نيازهاي تشخيص آزمايشگاهها را در كشور به خود اختصاص دهد .